ÜLKELER ARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Dünyada aynı programı uygulayan yüzlerce özgür okul bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim sürelerinin istedikleri kadarki kısmını belirli bir ücret mukabilinde yurt dışındaki özgür okullarda tıpkı kendi okulunda okur gibi geçirebilirler. Yaptığımız özel anlaşmalarla yurtdışındaki free schollarda eğitim aldıkları süre devamsızlıktan sayılmadığı için öğrencilerimiz bu süre zarfında Milli Eğitim yönetmeliklerine uygun olarak sene ya da dönem kaybetmeden eğitim alabilirler. Dileyen öğrencilerimiz yurt dışı eğitim programı sayesinde yurt dışından gelen bir öğrenciyi evlerinde ağırlayabilirler. Özgür okullar bağımsız birer kuruluş olmasına rağmen aynı ilkeleri ve eğitim programını benimsediği için kardeş birer eğitim kuruluşudur. Dünyadaki bütün özgür okullar aynı felsefe ile eğitim verirler. Ülkeden ülkeye eğitim programları değişse de öğretim yöntemleri ve sistemleri birbirleri ile aynıdır. Bu noktada sayın velilerin dünya genelinde iki yarı yılda değil üç ya da dört yarı yıllı eğitim modeli uygulandığını göz önüne almaları gerekmektedir. (Örneğin İngiltere’de özgür okulların üç yarıyılı bulunmaktadır. Türkiye’de ise bir yarıyıl vardır.)

Yurt dışı gezi programlarımız İngiltere, Malta'da yapılmaktadır. Öğrencilerimiz yazın dil kurslarımıza katılabilmektedir. Dil kursları programında Yurtdışı eğitim alarak, hem o dilde akıcılık kazanacaksınız hem de gittiğiniz ülkenin bir parçası olarak, kişisel ve kültürel birikiminize unutulmaz bir katkıda bulunacaksınız.

Anasayfa
Anasayfa