Neden İngiliz Kültür Koleji?

Dünyada aynı programı uygulayan yüzlerce özgür okul bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim sürelerinin istedikleri kadar ki kısmını belirli bir ücret mukabilinde yurt dışındaki özgür okullarda tıpkı kendi okulunda okur gibi geçirebilirler. Yaptığımız özel anlaşmalarla yurtdışındaki free schollarda eğitim aldıkları süre devamsızlıktan sayılmadığı için öğrencilerimiz bu süre zarfında Milli Eğitim yönetmeliklerine uygun olarak sene ya da dönem kaybetmeden eğitim alabilirler. Dileyen öğrencilerimiz yurt dışı eğitim programı sayesinde yurt dışından gelen bir öğrenciyi evlerinde ağırlayabilirler. Türkiye’de ki özgür okullar diğer ülkelerdeki özgür okullarla öğrenci değişimi yapıyor. Özgür okulllar bağımsız birer kuruluş olmasına rağmen aynı ilkeleri ve eğitim programını benimsediği için kardeş birer eğitim kuruluşudur. Dünyadaki bütün özgür okullar aynı felsefe ile eğitim verirler. Ülkeden ülkeye eğitim programları değişse de öğretim yöntemleri ve sistemleri birbirleri ile aynıdır. Bu noktada sayın velilerin dünya genelinde iki yarı yılda değil üç ya da dört yarı yıllı eğitim modeli uygulandığını göz önüne almaları gerekmektedir. (Örneğin İngiltere’de özgür okulların üç yarıyılı bulunmaktadır. Türkiye’de ise bir yarıyıl vardır.)
Neden İngiliz Kültür Okulları'nda Olmalıyım?

Çift Dilli Eğitim İngilizce Dil Eğitimi Almanca Dil Eğitimi Türkiye Geneli Sınavlar Her Kazanımı Denetliyoruz Akademik Takvimler Anlaşmalı Üniversiteler Online Takip Sistemimiz Online Veli Seminerlerimiz Haftalık Görüşmeler Defter TUBE Kadromuz Dil Okulumuz Ülkeler Arası Öğrenci Değişim Programları Montessori Eğitim Sistemi Her Sınıfın Çiftliği Var Spor Dersleri Kalori Hesapları

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Çocuğa doğuştan verilen dil edinme kabiliyeti tek dil için değildir. İki dilli ortamda büyüyen bir çocuk için, ya birinci dilde (anadilinde/aile dilinde) veya ikinci dilde (toplum dilinde) dil edinme diye bir durum yoktur. Bilakis, hem birinci dilde, hem de ikinci dilde dil edinme vardır. Bugün dünyada çocukluğundan itibaren iki veya daha fazla dil bilen çok sayıda insan vardır. Göçmen aile çocukları bunun en yaygın örneğidir. Bu çocuklar yeni ülkelerinin dilini çoğu zaman eğitime gerek kalmadan, hızla ve zahmetsizce edinirler. Bir başka örnek, iki farklı dil konuşulan ailelerin çocuklarıdır. Üçüncü örnek, yabancı bakıcı yanında büyüyen çocuklardır. Bu çocuklar her iki dili de eğitim almadan ve hızla öğrenirler. Çocukların küçükken iki dili birden öğrenmeleri, iki dilin de çocukla eşit derecede konuşulmasıyla mümkün olmaktadır. Doğdukları andan veya bir-iki yaşından itibaren iki farklı dil konuşulan bir ortamda büyüyen çocuklar, yaratılışta lütfedilen dil edinme mekanizması sayesinde, iki hatta daha fazla dili aynı anda edinebilirler. Böyle bir durum, anne-babadan en az birinin ikinci bir dil bilmesi ve birinin çocukla sürekli bir dili, diğerinin ise öbür dili konuşması hâlinde gerçekleşebilir. Eğer anne-baba anadilinden başka dil bilmiyorsa, çocukla bebeklikten itibaren yabancı dil bilen bir bakıcı ilgilenebilir. Bu durumda çocuk ondan yabancı dili, anne-babasından da ikinci dili edinir. Eğer anne-baba göçmen durumunda ise ve çocuk okul öncesi eğitime devam ediyorsa, bu durumda da çocuk iki dili birden eşit derecede edinebilir. Bunun için anne-babanın evde anadilini kullanması gerekir. Çocuk onlardan anadilini, okuldan da ikinci dili edinir.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz 8. ve 12. sınıflarda uluslararası geçerliliği olan Dual Skills Diploma in English diploması almaya hak kazanırlar. İngiltere’deki eğitim modeline paralel hazırlanan özel ders müfredatı uygulanır. İngilizce iletişim kurma ve kendini ifade etmede maksimum gelişme ve ilerleme sağlar. Öğrencinin İngilizce seviyesindeki değişikliklerin izlenebilmesi için farklı dönemlerde seviye tespit sınavı yapılır. Girişimcilik, inisiyatif alma, sosyal sorumluluk bilincini artırma, öğrenebilme yeteneği gibi öğrencilerin becerilerini artıracak projeler geliştirilir. Uluslararası yarışmalar, kültür sanat projeleri ve eğitim kulüpleri sayesinde öğrencinin farklı sosyal alanları keşfetmesi sağlanır. Meslek edinme ve üniversitede doğru tercih yapma gibi konularda özel eğitim koçuyla öğrencinin beceri ve kabiliyetine göre birebir öğrenci takibi sağlanır, kariyer planlaması yapılır. Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır. Okulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır. İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi geliştirmek, öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir. Dil Eğitimi 1.sınıf Öğrencilerimiz 16 saat İngilizce ders görmektedirler. Sınıflarımızda Matematik derslerinin ek çalışmaları İngilizce olarak sunulmaktadır. 2.dil olarak Almanca dersi haftalık 2 saat olarak planlamıştır. Öğrencilerimiz 1.sınıf sonunda A1, 2.Sınıf sonunda A2, 3.sınıf sonunda B1, 4.sınıf sonunda B2 ile mezun olup Avrupa Dil Pasaportunu almaktadırlar. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak ediniyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.

ALMANCA DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almancaca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Anasınıflarımızdan itibaren 2. Dil Yabancı dil eğitimlerini almaktadırlar. Neden Almanca tercih edilmektedir? Avrupa’ da en çok konuşulan dil Almanca’ dır.
Türkiye’ye çok yakındır.
Almanya’ da eğitim çok ucuzdur. Bu nedenle dil Okulu öğrencilerinin bir sonraki hedefleri yine Almanya’ da Üniversite ya da yüksek lisans eğitimi amaçlı olmaktadır. Almanya’ da üniversite ücretleri 500 Euro’dur. Bu ücret yıllıktır.
Almanya’ da yaşam masrafları çok ucuzdur. Bir öğrencinin yasam maliyeti aylık 600Euro’ dur.
Almanya’ nın Türkiye ile pek çok ticaret ortaklıkları mevcuttur.
Almanya’ da eğitim kurumları devlet destekli ve kontrollü olduğundan eğitim kalitesi çok yüksektir.
Almanya’ da eğitim alan öğrenciler, mezuniyet sonrası tüm Avrupa’ da çok kolay çalışabilmektedirler.

TÜRKİYE GENELİ SINAVLAR

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında sınıf seviyesinde saat 18.000 öğrencinin katıldığı Türkiye Geneli Sınavları ilk dönem ayda 1 kez, 2.dönem ayda 2.kez uygulamaktadır. Deneme sınavlarının çözümleri sınavdan sonra sınıf içinde yapılmaktadır. Türkiye Geneli Sınav sonuçları Akademik Başarı Arttırma Kurulu tarafından her öğrenci ile bireysel görüşülüp, hedefler verilerek dağıtılmaktadır. Her bir kazanım önemlidir. Kazanımlar anlatıldıktan sonra öğrencilerimizin Sınıf İçi Yaprak Testlerini tek tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız. Her bir ünite sonunda ünite değerlendirme sınavlarını uyguladıktan sonra öğrencilerimizin Ünite Değerlendirme sonuçlarını tek değerlendiriyoruz. Sonuçları siz değerli velilerimiz ile paylaşmaktayız.

HER KAZANIMI DENETLİYORUZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında her bir kazanımı kontrol ediyoruz. Yaprak testleri dahi sınıflarda uygulayıp, sonuçlarını öğrencilerimizle birebir görüşerek analiz etmekteyiz. Daha sonra bu sonuçları sizlerle paylaşmaktayız. Karneleri değerlendirirken öğrencilerimizde eksik görülen derslerin konuları hakkında etüt yazmaktayız. Bu etütlerin listesi sizlere önceden ulaştırılacaktır. Öğrencilerimize verdiğimiz değer sevgi ile başladığı gibi akademik anlamda şuan Türkiye'de uygulanmayan bu sistemi de sizlere sunmuş oluyoruz. Etütlerimiz hafta içi belirli bir günde her öğrenci grubu için ayrı olarak planlanmıştır ve hangi gün etüde kalacağı sizlere önceden bildirilecektir. Etüt saatlerimiz 16.30-18.00 saatleri arasında planlanmıştır. Kazanım kontrollerinde eksikleri tespit edilmeyen öğrencilerimizin etütlere kalmasına gerek yoktur. Hafta Sonu etütlerimizde de aynı kazanımlar tekrar edilecektir. Hafta içi herhangi bir sebeple etütlere kalamayan öğrencilerimiz cumartesi günü toplu sınıf etütlerinde kazanımlarını pekiştirebilirler. Kazanımların online olarakta tekrar edilmesini de sağlamış bulunmaktayız. www.deftertube.com internet sitemizde yine tüm dersler videolu olarak anlatıma sunulmuştur. Tüm bu anlattıklarımızı uygulamak ve sonuçlarını açıklamak bizler için çok uzun zaman alsada, sizler ve öğrencilerimiz bizler için çok değerlisiniz. Her zaman akademik anlamdaki başarılarımızın devamı için çalışmaktayız.

AKADEMİK TAKVİMLER

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Aylık etkinlik ve Akademik Takvimlerimiz düzenli olarak gönderilmektedir.Akademik takvimlerimizde tüm ay uygulanacak programlar, hayata hazırlık çalışmalarımız, okunacak Türkçe ve İngilizce kitaplar, öğrenilecek şiirler bulunmaktadır. Her ay okul dışı etkinliklerimiz düzenli olarak planmaktadır.

ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER

Anlaşmalı Üniversitelerimiz

Amerikan Üniversiteleri Anlaşmalı Diğer Üniversiteler

ONLİNE TAKİP SİSTEMİMİZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında online takip sistemlerini GOOGLE PLAY VE APPLE STORE’dan indirip öğrencimizin günlük ödevlerini, ders programlarını, öğretmen görüşlerini, devamsızlıklarını, etkinlik ve akademik takvimlerini takip etme fırsatı verir. Bu sayede öğrencilerimizin günlük ödevlerini görebilir, ödev kontrollerinin sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ONLİNE VELİ SEMİNERLERİMİZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Anne Baba Okulumuz Bütün anne baba ve eğitimcilere yönelik olarak “ANNE BABA OKULU” adlı online eğitim programı Her Salı saat 18:00'da yayınlanmaktadır. 8 haftalık programa İnternet üzerinden ücretsiz katılarak sertifikanızı alabilirsiniz.

Anne Baba Okulu Giriş

HAFTALIK GÖRÜŞMELER

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Online sistemlerin yanında haftalık aramalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi durumları yapılacak olan çalışmalar aktif danışman öğretmenler tarafından siz değerli velilerimize iletilmektedir.

DEFTER TUBE

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Derslerimiz 2.sınıftan 12.sınıfa kadar internet sistemimizde yüklüdür. Öğrencilerimiz gelmediği günlerde veya eksik kazanımlarını tablet, televizyon, bilgisayar veya Vr teknolojisi ile tamamlama imkânlarına sahiptirler.

KADROMUZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında öğretmenlerine TEFL Belgesi vermektedir. (TeachIng EnglIsh as a ForeIgn Language) Tesol belgesi ile biri eğitimlerini diğeri de öğretmenlik uygulamalarını belgeleyen iki sertifika almaya hak kazanırlar. Yalnızca Türkiye’de değil, anadili İngilizce olmayan tüm ülkelerde öğretmenlik yapma fırsatı sunan TESOL sertifikası öğretmenlik kariyerinde fark yaratmak isteyen öğretmenler için büyük önem taşır.

DİL OKULUMUZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında İngiltere'de bulunan genel merkezine yaz okulu düzenleyerek dil eğitimi vermektedir. Kurs süreleri 15 gün ile 30 gün arasında değişmektedir.

ÜLKELER ARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Öğrencilerimiz eğitim sürelerinin istedikleri kadarki kısmını belirli bir ücret mukabilinde yurt dışındaki özgür okullarda tıpkı kendi okulunda okur gibi geçirebilirler. Yaptığımız özel anlaşmalarla yurtdışındaki free schollarda eğitim aldıkları süre devamsızlıktan sayılmadığı için öğrencilerimiz bu süre zarfında Milli Eğitim yönetmeliklerine uygun olarak sene ya da dönem kaybetmeden eğitim alabilirler. Dileyen öğrencilerimiz yurt dışı eğitim programı sayesinde yurt dışından gelen bir öğrenciyi evlerinde ağırlayabilirler. Özgür Okullar bağımsız birer kuruluş olmasına rağmen aynı ilkeleri ve eğitim programını benimsediği için kardeş birer eğitim kuruluşudur. Dünyadaki bütün özgür okullar aynı felsefe ile eğitim verirler. Ülkeden ülkeye eğitim programları değişse de öğretim yöntemleri ve sistemleri birbirleri ile aynıdır. Bu noktada sayın velilerin dünya genelinde iki yarı yılda değil üç ya da dört yarı yıllı eğitim modeli uygulandığını göz önüne almaları gerekmektedir. (Örneğin İngiltere’de özgür okulların üç yarıyılı bulunmaktadır. Türkiye’de ise bir yarıyıl vardır.)

MONTESSORİ EĞİTİM SiSTEMi

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında Bu yöntemin felsefesi; her çocuk aynı yaşta bile olsa gelişim hızları farklılık gösterir. Her çocuğa aynı anda aynı şeyi standart kalıplarla öğretmeye kalkarsak kimi erkenden öğrenip sıkılabilir, kimi daha anlamadan konu biter. Fakat Montessori yönteminde çocuk, kendi isteği ve öğrenme hızı doğrultusunda, soyut kavramları somut materyallerle, yaparak ve yaşayarak öğrenir. O anda seçimi kendi yaptığı için de daha istekli ve mutlu çalışır. Montessori eğitim sisteminde çocuklar tam bir birey muamelesi görürler. Yani eğitmenlerin eğitim sürecinde çocukla ilgili soruları saygı duyduğu bir yetişkine soracakları ile oldukça benzerdir. “Mutlu mu?”, ” Öğreniyor mu?”, “Bağımsız mı?”, “Arkadaş canlısı mı?”, “Yaptığı işe odaklanabiliyor mu?”, “İlgi alanlarını besleyecek bir şeyler yapmış mı?” Bu sistemde ödül ve ceza yoktur, çocuklar öz güvenlidir. Öz güven, binlerce başarı ve sayılamayacak kadar çok hatadan oluşan bir temel üzerine inşa edilir. Öz güveni kişi kendi kendine, adım adım, başarıdan başarıya ilerleyerek inşa etmelidir. Bu, bir çocuğa sadece değerli, zeki ve iyi olduğu söylenerek elde edilemez. Montessori Yöntemi’ne göre eğitim almış olan çocuklar hem akademik konularda hem de sosyal ve duygusal olarak gelecek hayatlarına daha iyi hazırlanmış bir biçimde başlarlar.

BU OKULUN ÇİFTLİĞİ VAR

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında geniş yeşil alanlarda doğal eğitim ortamı vardır. Yaşadığımız dünya herkesin en iyi öğretmenidir. Haftada en az yarım gün doğal bir ortamda ders işlenir, bisiklete biner, arkadaşlarıyla bir bitki yetiştirir, kendi yemeğini kendisi hazırlar, bir evcil hayvanı besler. Çocuklar doğal ortamda dünyayı tüm duyuları ile keşfederler. Çevrede deney yapar, düzenli olarak gezilere çıkar, yürüyüşlere katılır, geniş bir alanda kendilerini hayata hazırlarlar. Öğrenciler bilim ve teknolojiyi oyun, keşif ve merak yoluyla öğrenirler, onların sosyal sorumluluklarının farkında, takım çalışması yapabilen, çevresindekilere ve doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalardır. Oyun oynamaya, işbirliğine teşvik eder ve mutlu çocuklar yetiştirir. Öğrenme uyarıcı ve çekici bir ortamda gerçekleşir. Öğrenciler yeni düşüncelere her zaman açıktırlar.

SPOR OKULU

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında haftada en az 4 saat öğrencinin yeteneğine uygun sosyal aktivite var. Dünya Sağlık Örgütü 5-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerin her gün en az bir saat fiziksel egzersiz yapmasını tavsiye etmektedir. İngiliz Kültür Eğitim Kurumları olarak biz çocuklarımızın haftada en az 4 saat boyunca fiziksel aktivite yapması gerektiğini düşünüyoruz ve çocuklarınızın okul içerisinde fiziksel faaliyet içeren aktiviteler yapmalarını teşvik ediyoruz. Onlara okul içerisinde bu imkanı fazlasıyla veriyoruz. MUTLU çocuk, BAŞARILI çocuktur. Özel Okullar dünya genelinde fiziksel olarak en sağlıklı ve akademik olarak en başarılı çocukların yetiştiği okullardır. Bunun bir tesadüf olmadığını söyleyebiliriz; çünkü fiziksel aktivitelerin çocuğun mutluluğuna katkı sağladığını ve genç bir insanın iletişim kabiliyetini geliştirerek öğrenmeyi kolaylaştırdığını biliyoruz.

KALORİ HESAPLARI

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında tüm yemek menüleri okul tarafından hazırlanarak kalori hesapları dikkate alınarak belirlenir. Ürünlerde organik besinler kullanılmaktadır.

Anasayfa