Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı

Bölüm olarak amacımız Öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır. Bölümümüz; görsel sanatlar, müzik, bale, halk oyunları, yaratıcı drama ve satranç branşlarından oluşmaktadır. Derslerimiz her branş için hazırlanmış atölyelerde işlenmektedir.
Görsel Sanatlar Dersinde Amacımız Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini görsel dil aracılığı ile anlatabilmektir. Yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırmaktır. Amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmaktır. Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk bilincini aşılamaktır. Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir. Derslerimiz görsel sanatlar atölyelerinde işlenmektedir. Atölye ortamı öğrencilerimize malzemeleri tanıma şansı vermekle beraber, sınıf ortamından farklı olduğundan hayal gücünü özgürce ortaya koymasını sağlamaktadır.
Müzik derslerinde farklı yaş gruplarına, farklı metotlarla “Herkes müzik yapabilir” felsefesini temel alan müzik öğrenim programı uygulanır. Oluşturulan çok sesli okul koroları, bando, enstrüman grupları ve kulüp çalışmalarıyla; bu çalışmalarda yer alan öğrencilerimizin sanatsal anlamda bir bütünün parçası olma yeteneğini kazanması hedeflenir. Büyük yaş gruplarında felsefe, sosyoloji, edebiyat ve sanatın iç dinamiklerini göstermek amacıyla müzik tarihi; armoni - solfej ve temel enstrüman eğitimi eşit zamanlı olarak verilir. Güncel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek müzik öğrenim programlarına dahil edilir ve etkin olarak kullanılır.
Bornova İngiliz Kültür Okulları

Kullanılan Kitaplar
Anasayfa