Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

Türkçe, ana dil edinimi ve gelişimi dersi olduğu için öğrencilerin sağlıklı bir kişisel gelişim gösterip topluma uyum sağlayabilmesinde en önemli derstir. Türkçe, sadece bilgi ya da beceri dersi değil, hem bilgi hem de beceri dersidir.Sadece Türkçe derslerinde değil, diğer tüm derslerde de Türkçenin üzerinde önemle durulması gerekir. Çünkü Türkçe, bir kimlik dersidir. Bu nedenle üzerinde düşünmemiz gereken nokta, bizler bu kimliği çocuklarımıza nasıl ve hangi bilinç düzeyinde verebiliyoruz, aşılayabiliyoruz sorusudur. Bir dili “biliyorum” diyebilmek ve “öğretebilmek” için öncelikle o dilin dört temel beceri alanına hâkim olmak gerekir. Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Okuma ve dinleme sayesinde anlar; yazma ve konuşma sayesinde de anlatırız. Anlatabilme becerimiz anlayabilme becerimizle doğru orantılıdır. Bu dört unsurun yanına beşinci olarak da dil bilgisi kurallarına hâkimiyeti ve kullanabilmeyi koyarız. Anlayabilirsek anlatabiliriz. Anlatabildiğimiz şeyleri de anlamışız demektir. Okuma ve yazma olmadan da bu karşılıklı etkileşime girmemiz mümkün değildir. Toplum olarak tamama yakın okur ve yazarız. Ancak hangi anlamda okuruz ve yazarız? Dolayısıyla da okumayan ve yazmayan bir toplum ne kadar anlayabilir veya yazabilir? Cevabının araştırılması gereken bir diğer nokta da budur. Türkçe dersinde Topluluk önünde heyecanlanmadan, akıcı ve standart bir Türkçeyle konuşmayı , İyi bir konuşmanın özelliklerini, konuşma kusurlarını, konuşmaya hazırlık sürecini ve heyecanını yenmesi için yapması gerekenleri , Bir gün hangi mesleği seçerse seçsin eğer mesleğinde yükselmek ve geri planda kalmak istemiyorsa etkili bir şekilde konuşmak zorunda olduğunu , İyi bir dinleyici olup beden dilini kullanarak dinlediğini belli etmeyi, empati kurmayı , Dinlediklerinden not alarak, eklemek istediği noktalar olduğunda saygılı bir şekilde söz alıp düşüncelerini dile getirmekten çekinmemeyi , Yazmanın tıpkı okumak gibi bir alışkanlık olduğunu ve yazarak gelişebileceğini, Yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini , Okumanın insanın iç dünyasını zenginleştirmesinin ve birikim oluşturmasının en önemli yollarından biri olduğunu , Mutlaka bir okul da kitap okuyarak bitirmesi gerektiğini , Okuma yöntem ve tekniklerini ve bunları okuduğu metnin türüne göre ayarlamayı , Okuma ve anlama hızını artırırsa diğer derslerde de başarılı olabileceğini , İyi bir gözlemci olmayı , Televizyondaki kaliteli belgesel ve programları izlemeyi , Gazete ve dergileri takip etmeyi , Toplumsal ve evrensel konulara duyarlı olmayı , Dilin kurallarını bilmeyi ve bu kuralları teoride bırakmamayı, bir kağıda yazdığı küçük bir nottan tutun da arkadaşlarıyla yaptığı yazışmalara kadar her alanda kullanmaya özen göstermeyi , Dili, anlatım bozukluğu yapmadan kullanabilmeyi , Dilimizi sevip korumayı ve dilimizi kaybedersek beraberinde neleri kaybedebileceğimizin bilincinde olmayı , Milli duygu ve değerlerimize saygılı olmayı ve sahip çıkmayı , Planlı olmayı, kısa süreli hafızamızın en fazla beş bilgiyi aklında tutabileceğini, yeni bilgiler eklendikçe baştaki bilgilerin unutulacağını bu nedenle yapılması gereken her şeyi not alması gerektiğini , Önceliklerini belirlemeyi , Zamanını iyi kullanmayı ve insanın doğru bir planlamayla istediği her şeyi yapacak vakit bulabileceğini , Araştırma yöntem ve tekniklerini ve kopyalamadan özgün ürünler ortaya çıkarabilmeyi , İyi bir ödevin özelliklerini , Eleştirel düşünmeyi ve eleştirel okumayı , Farklı bakış açılarına saygılı olmayı ve farklılıkları yaşatmayı , İnsanın içindeki potansiyelin ancak ve ancak eylemle ortaya çıktığını , Üretken ve yaratıcı olmayı , Paylaşıldıkça çoğalan iki şeyin bilgi ve sevgi olduğunu öğreniriz.
Bornova İngiliz Kültür Okulları

Kullanılan Kitaplar
Anasayfa