Rehberlik Bölüm Başkanlığı

Özgür Okul rehberlik birimi çalışmaları öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimlerine yönelik olmayıp, onların bedensel, ruhsal, sosyal gelişimlerini de göz önünde bulundurur. Öğrencilerin okul ortamında duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak, farkındalıklarını geliştirmek çalışmalarımızın temelini oluşturur. Rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar kazanmalarını, kendilerini tanıyarak açık ve net bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmekteyiz. Bununla birlikte etkin ders çalışma becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yaparak öğrencimizle yakından ilgilenmekte, okul başarısını engelleyen çeşitli etkenleri uzak tutarak huzurlu, mutlu ve grup birliği içerisinde hareket etmelerini sağlamaya yardımcı olmaktayız. Velilere yönelik; çocuk gelişimi, anne-baba-çocuk iletişimi, çocuk eğitimi, öğrencilere yönelik ise; sınav kaygısı, ergenlik dönemi, arkadaş ilişkileri, verimli çalışma teknikleri, kaygı ve öfke kontrolü gibi seminerler vererek, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşamlarına ışık tutmayı amaçlamaktayız. Bununla birlikte öğrencilerimizde dönem içerisinde meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmek amacıyla test, envanter ve anket çalışmalarımızı yaş seviyelerine göre uygulamaya devam etmekteyiz. Alınan sonuçlar ise, sınıf öğretmeni ve aile ile paylaşılır. Bu bilgiler ışığında öğrencilerimize ve velilerimize yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun.
Gelişim çok boyutlu ve disiplinlerarası bir alandır. İnsan gelişimi fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, duygusal gelişim, sosyal gelişim olmak üzere dört temel boyuttan oluşan karmaşık bir süreçtir. Her bir boyut gelişimin belirli bir yönünü vurgulasa da söz konusu boyutlar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Sağlıklı bir gelişim sağlıklı bir beden gerektirir. Çocuğun yürüme davranışını zamanında ve uygun bir şekilde yerine getirebilmesi, kas, iskelet ve sinir sistemlerinin yaşına uygun bir biçimde büyüyüp gelişmesine bağlıdır. İlk öğrenimine başlayan çocuğun, kalem tutup yazı yazmayı başarabilmesi de kas, iskelet ve sinir sistemlerinin olgunlaşmış olmasını gerekli kılar. Bu nedenlerle öğretim ortamında karşılaşılabilecek bazı sorunların kaynağı, çocuğun bedensel büyüme ve gelişimine ilişkin başka sorunlar olabilir. Öğretmenlerin bu konularda yeterince bilgilenmiş olmaları, bu türden sorunların çözümü konusunda doğru bir yaklaşım içinde bulunmalarını sağlayabilir. Bu bilgilerin ışığında, Özgür Okul olarak çocuk ve çocuğun gelişimine önem vermekte okulumuzda bulunan psikolojik danışmanlık birimimiz aracılığıyla günümüzde yanlış bilinen doğrular hakkında hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi aydınlatmaktayız. Öğrencilerimizin hem akademik hem psikolojik hem de sosyal gelişimleri hakkında onlara yol gösterip, ışık tutmaktayız. Bilindiği gibi, gelişimin en önemli evresi anaokulu eğitimiyle başlar. Anaokulunda çocukların bir takım bedensel ve devinimsel gelişimleri başlamaktadır. Bununla birlikte yaşanan sosyal uyum sürecinde de miniklerimizin yanında olup, onlarla birlikte bu değişiklikleri yakından takip ederek veli bilgilendirme konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu gözlemlerimizin haricinde çocuklara uyguladığımız Metropolitan (okul olgunluğu) testi ile çocukların sözel bilgi, sayısal bilgi, görsel alan ve ince motor kas gelişimlerini ölçerek okul olgunluğuna hazır olup olmadıklarını tespit etmekteyiz.
Öğretmenlerimizi ve velilerimizi ise bu konuda aydınlatıp, onlara yol göstermekteyiz. İlkokul ve ortaokul basamağında yaptığımız veli bilgilendirme ve öğrenci bilgilendirme seminerleriyle dönem içinde hep birlikte nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktayız. Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu seminerler ile hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz dönem içerisinde doğruyu ve yanlışı görerek hareket etmekte hem fiziksel anlamda hem de sosyal anlamda yaşadıkları değişimlerin farkına varmaktadır. Öğrencilerimizin gelişimlerini daha yakından takip etmek adına sınıf içerisinde yapmış olduğumuz gözlemler, uyguladığımız test ve envanterler sonucunda öğrencilerimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak velilerimize öğrencilerimiz hakkında detaylı bilgi vererek yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapmaktayız. Temel amacımız, çocuklarımızın eğitim süreçleri boyunca onları yakından takip ederek, fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik anlamda meydana gelen değişiklikleri tespit edip, rehberlik çalışmaları adı altında sorunlara ışık tutmaktır.
Bornova İngiliz Kültür Okulları

Kullanılan Kitaplar
Anasayfa