Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı

Okulumuzda Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme öğretilmektedir. Ders içerikleri olarkak Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, İyi duruş alışkanlığı edinebilme, Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme, Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme tanımlanabilir.
Spor yapan çocuk ister istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef koymaya ve başarmaya güdülenir.Çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır.Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etkiler. Hem stresi azaltır, hem bilişsel gelişimi destekler. Spor yapan çocuk disiplini öğreniyor, sorumluluk alıyor, başarıları olumlu etkileniyor, hırçınlıklarının azaldığı, ailesi ve çevresiyle olumlu iletişim kurmaya başladığı, sağlıklı ve mutlu gelişiyorlar.
Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuk mutlu olur.
Egzersiz beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağlar; endorfin artışı sağlayarak stresi azaltır ve duyguları dengeler, böylelikle öğrencinin bilişsel sisteminde gelişim sağlar. Bu sonuçlar, eğitimde sadece akademik içerik ve öğrenme üstünde değil, fiziksel aktivite gibi farklı alanlar da başarıda rol oynamaktadır.
Bornova İngiliz Kültür Okulları

Kullanılan Kitaplar
Anasayfa