Bornova İngiliz Kültür Okulları
1-2-3-4-5-6-7-8.sınıflar için

Erken Kayıt

Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul

Neden İngiliz Kültür?

Çoçuklarımızın akademik başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel başarısını da gözeterek öz güveni yerinde, ne istediğini bilen, kendisini tanıyan ve sorumluluk bilincine sahip bir nesil yetiştiriyoruz.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.

Kazanım Denetleme

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında her bir kazanımı kontrol ediyoruz. Yaprak testleri dahi sınıflarda uygulayıp, sonuçlarını öğrencilerimizle birebir görüşerek analiz etmekteyiz.

Neden İngiliz Kültür

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Çocuğa doğuştan verilen dil edinme kabiliyeti tek dil için değildir. İki dilli ortamda büyüyen bir çocuk için, ya birinci dilde (anadilinde/aile dilinde) veya ikinci dilde (toplum dilinde) dil edinme diye bir durum yoktur. Bilakis, hem birinci dilde, hem de ikinci dilde dil edinme vardır. Bugün dünyada çocukluğundan itibaren iki veya daha fazla dil bilen çok sayıda insan vardır. Göçmen aile çocukları bunun en yaygın örneğidir. Bu çocuklar yeni ülkelerinin dilini çoğu zaman eğitime gerek kalmadan, hızla ve zahmetsizce edinirler. Bir başka örnek, iki farklı dil konuşulan ailelerin çocuklarıdır. Üçüncü örnek, yabancı bakıcı yanında büyüyen çocuklardır. Bu çocuklar her iki dili de eğitim almadan ve hızla öğrenirler. Çocukların küçükken iki dili birden öğrenmeleri, iki dilin de çocukla eşit derecede konuşulmasıyla mümkün olmaktadır. Doğdukları andan veya bir-iki yaşından itibaren iki farklı dil konuşulan bir ortamda büyüyen çocuklar, yaratılışta lütfedilen dil edinme mekanizması sayesinde, iki hatta daha fazla dili aynı anda edinebilirler. Böyle bir durum, anne-babadan en az birinin ikinci bir dil bilmesi ve birinin çocukla sürekli bir dili, diğerinin ise öbür dili konuşması hâlinde gerçekleşebilir. Eğer anne-baba anadilinden başka dil bilmiyorsa, çocukla bebeklikten itibaren yabancı dil bilen bir bakıcı ilgilenebilir. Bu durumda çocuk ondan yabancı dili, anne-babasından da ikinci dili edinir. Eğer anne-baba göçmen durumunda ise ve çocuk okul öncesi eğitime devam ediyorsa, bu durumda da çocuk iki dili birden eşit derecede edinebilir. Bunun için anne-babanın evde anadilini kullanması gerekir. Çocuk onlardan anadilini, okuldan da ikinci dili edinir.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz 8. ve 12. sınıflarda uluslararası geçerliliği olan Dual Skills Diploma in English diploması almaya hak kazanırlar. İngiltere’deki eğitim modeline paralel hazırlanan özel ders müfredatı uygulanır. İngilizce iletişim kurma ve kendini ifade etmede maksimum gelişme ve ilerleme sağlar. Öğrencinin İngilizce seviyesindeki değişikliklerin izlenebilmesi için farklı dönemlerde seviye tespit sınavı yapılır. Girişimcilik, inisiyatif alma, sosyal sorumluluk bilincini artırma, öğrenebilme yeteneği gibi öğrencilerin becerilerini artıracak projeler geliştirilir. Uluslararası yarışmalar, kültür sanat projeleri ve eğitim kulüpleri sayesinde öğrencinin farklı sosyal alanları keşfetmesi sağlanır. Meslek edinme ve üniversitede doğru tercih yapma gibi konularda özel eğitim koçuyla öğrencinin beceri ve kabiliyetine göre birebir öğrenci takibi sağlanır, kariyer planlaması yapılır. Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır. Okulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır. İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi geliştirmek, öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir. Dil Eğitimi 1.sınıf Öğrencilerimiz 16 saat İngilizce ders görmektedirler. Sınıflarımızda Matematik derslerinin ek çalışmaları İngilizce olarak sunulmaktadır. 2.dil olarak Almanca dersi haftalık 2 saat olarak planlamıştır. Öğrencilerimiz 1.sınıf sonunda A1, 2.Sınıf sonunda A2, 3.sınıf sonunda B1, 4.sınıf sonunda B2 ile mezun olup Avrupa Dil Pasaportunu almaktadırlar. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak ediniyoruz. Bu sayede çocuklarımız, ebeveynlerinden biri yabancı biri Türk olan her çocuk gibi, 2 farklı dil konuşan öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak görmez, günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.

HER KAZANIMI DENETLİYORUZ

İngiliz Kültür Eğitim Kurumlarında her bir kazanımı kontrol ediyoruz. Yaprak testleri dahi sınıflarda uygulayıp, sonuçlarını öğrencilerimizle birebir görüşerek analiz etmekteyiz. Daha sonra bu sonuçları sizlerle paylaşmaktayız. Karneleri değerlendirirken öğrencilerimizde eksik görülen derslerin konuları hakkında etüt yazmaktayız. Bu etütlerin listesi sizlere önceden ulaştırılacaktır. Öğrencilerimize verdiğimiz değer sevgi ile başladığı gibi akademik anlamda şuan Türkiye'de uygulanmayan bu sistemi de sizlere sunmuş oluyoruz. Etütlerimiz hafta içi belirli bir günde her öğrenci grubu için ayrı olarak planlanmıştır ve hangi gün etüde kalacağı sizlere önceden bildirilecektir. Etüt saatlerimiz 16.30-18.00 saatleri arasında planlanmıştır. Kazanım kontrollerinde eksikleri tespit edilmeyen öğrencilerimizin etütlere kalmasına gerek yoktur. Hafta Sonu etütlerimizde de aynı kazanımlar tekrar edilecektir. Hafta içi herhangi bir sebeple etütlere kalamayan öğrencilerimiz cumartesi günü toplu sınıf etütlerinde kazanımlarını pekiştirebilirler. Kazanımların online olarakta tekrar edilmesini de sağlamış bulunmaktayız. www.deftertube.com internet sitemizde yine tüm dersler videolu olarak anlatıma sunulmuştur. Tüm bu anlattıklarımızı uygulamak ve sonuçlarını açıklamak bizler için çok uzun zaman alsada, sizler ve öğrencilerimiz bizler için çok değerlisiniz. Her zaman akademik anlamdaki başarılarımızın devamı için çalışmaktayız.